Cartŵnio

Difyr ydi lluniau wedi eu creu ar gyfrifiadur ond does dim byd gwell na chartŵn hen ffasiwn, i dynnu sylw a chyfleu neges mewn lle bach. Mae Mei wedi llunio cartwnau ar gyfer llu o wahanol bethau o bapurau newydd i fatiau cwrw. Dyma gasgliad byr o’i waith.

Posteri Clwstwr Creuddyn

Yn ystod Hydref 2019 bu Mei yn yr ysgolion cynradd sy’n bwydo Ysgol Y Creuddyn, Bae Penrhyn. Yno bu’n sgwennu cerddi gyda’r plant ac ar derfyn y sesiynau aeth Mei ati i greu cartwnau a phosteri o’r cerddi. Dyma ddau o gyfres o naw poster a wnaed ganddo.

    

Geiriau Caneuon Giami

Golwg wahanol ar rai o eiriau caneuon Cymraeg enwog

BBC Cymru Fyw

Stori newyddion

Maes carafanau’r Eisteddfod wedi llenwi mewn
dwyawr a hanner!
Cliciwch ar y llun i fynd at y stori ar wefan Cymru Fyw.

 

Clawr Llyfr

ABC y Bysiau a’r Haka Cymraeg

Straeon rygbi clybiau gogledd-orllewin Cymru

 


Darlunio Llyfrau

Cyfres o lyfrau poced Gwasg Carreg Ggwalch

Cartwnau ar y cloriau a thu mewn