Yma wyf inna i fod

Cytgan mewn llawysgrifen

Cyfle prin ac unigryw i brynu cytgan y gân boblogaidd ‘Yma Wyf Inna i Fod’ yn llawysgrifen Mei Mac, awdur y geiriau.

“Mae’n flêr a does na’m seren
heno i mi uwch fy mhen,
dwi’n geiban ond yn gwybod
mai yma wyf inna i fod.”

Nifer cyfyngedig o 250. Ni fydd rhain ar werth eto, yn unman, byth.

Llawysgrifen mewn inc du ar bapur safonol.

Ffrâm wen, 33cm x 24cm, gyda thwll mownt 18cm gan 13cm.

Yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau am rif arbennig (e.e. 50/250) na chwaith am bersonoli’r gwaith.

£45

Cludiant £5.00 – i’ch cyrraedd o fewn tua 3 i 4 diwrnod

Gallwch dalu efo PayPal, neu â cherdyn isod:

Noder: Ni fyddwch yn dod yn ôl i’r wefan hon wedi i chi dalu. Diolch!
© Meirion MacIntyre Huws 2022